Profil

Clifton twieled nhar l-14 ta’ Settembru 1983. Clifton huwa l-ikbar fost tlett ahwa. Ha l-edukazzjoni tieghu fl-iskola Primarja ta’ San Gwann, fil-Lyceum tal-Hamrun fejn spicca l-istudji tieghu gewwa l-Univerisita ta’ Malta. Clifton gej min familja dejjem involuta fil-politika li dejjem taw sehemom fl’attivitajiet politici. Fl’2008 gie avvicinat mill-partit biex ikun frontliner ... read more

F'Hiex Jemmen

Jemmen li l-mobilta socjali hija essenzjali sabiex pajjiza jimxi l-quddiem, u sabiex wieh jara li s-socjeta taghna tghaddi min din l-esperjenza, s-sigriet tad an kollu hija l-edukazzjoni. Huwa cert li l-akbar rigal li familja tista tghati lil uliedha hija l-edukazzjoni, edukazzjoni li tghin lil dawn iz-zaghazgh ta llum sabiex jkunu attrezzati sabiex jiffacjaw l-sfidi tad-dinja adulta. Fejn ghandha ... read more

Videos


Events

facebook twitter youtube